LOC hal 013 de voormalige NS werkplaats Tilburg waarin nu de bibliotheek is gevestigd